Revize úniku regulovaných látek

07.03.2015 00:10


 

Jsme vlastníkem oprávnění provádět Revize úniku regulovaných látek ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 842/2006 a Zákona 483/2008 sbo ochraně ovzduší.

Součástí revize je revizní kniha klimatizačního zařízení a její následné vedení.

 

zařízení s náplní nad 3kg..............revize 1x ročně               
zařízení s náplní nad 30kg............revize 2x ročně

zařízení s náplní nad 300kg...........revize 4x ročně

REVIZE  včetně evidenční knihy

Odkaz na vyhlášku:

www.mzp.cz/cz/regulovane_latky_plyny_ozon